โรงเรียนมุฑิตาประชารักษ์ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลเชียงใหม่ โรงเรียนคุณภาพดีเด่่นครบ 12 มาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล